Community Nurse Evening Nursing Service job in Llandysul at Betsi Cadwaladr University Health Board

Community Nurse - Evening Nursing Service

Company: Betsi Cadwaladr University Health Board

Location: Bangor UK

Date Posted:May 10, 2018

Mae cyfle cyffrous wedi codi i Nyrs Cymuned Band 6 ymuno â'n Gwasanaeth Nyrsio Gyda'r Nos yn Wrecsam a Sir y Fflint.Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am asesu gofal nyrsio, ei gynllunio, ei weithredu a'i ddadansoddi yn y gymuned. Bydd gofyn iddynt weithio ar y cyd â Thimau Nyrsio Ardal ar draws y Dwyrain i ddarparu gofal nyrsio yn ystod cyfnodau y tu allan i oriau.Oriau sifft gyda'r nos fydd 6pm - 11pm a bydd gofyn i ddeilydd y swydd gefnogi a dirprwyo ar gyfer yr Arweinydd Tîm yn holl ddyletswyddau rheoli priodol a bod yn hyblyg i fodloni anghenion y gwasanaeth.Mae'r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.Dyddiad cau: 23 Mai 2018An exciting opportunity has arisen for a Band 6 Community Nurse to join our Wrexham and Flintshire Evening Nursing Service.The post holder will be responsible for assessing, planning, implementing and evaluating nursing care in the community. They will be required to work collaboratively with District Nursing Teams across East Area to provide nursing care during the out of hours periods.Evening shift hours will be 6pm - 11pm and the post holder will be required to support and deputise for the Team Leader in all appropriate management duties and be flexible to meet the needs of the service.The ability to speak Welsh is desirable for this post. Closing date: 23rd May 2018This advert closes on Wednesday 23 May 2018 View full job description
JobCentre Plus 8 months ago
Need more jobs?

Submit your CV so employees can contact you directly for more!

Community Nurse Evening Nursing Service jobs in Llandysul

Job location:

Llandysul Map of Community Nurse Evening Nursing Service job in Llandysul at Betsi Cadwaladr University Health Board

JobHits is one of the fastest growing job search engines in the UK. Everyday 30,000+ new jobs, find your ideal job from vacancies at major job boards and companies� careers websites in the UK.

© 2013 - JobHits Pty Ltd